ติดต่อเรา


โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว

ตั้งอยู่เลขที่ 238 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำสวย อำเมือง จังหวัดเลย  รหัสไปรษณีย์ 42000
โทรศัพท์ 042870250
E-mail: nongdokbua@loei1.go.th
เว็บไซต์โรงเรียน  nongdokbua.loei1.go.th

โรงเรียนบ้านหนองดอกบัวComments